Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Fotbollar till första klass
  Publicerat 2016-12-22
  Under vecka 51 delar Bohusläns Fotbollsförbund att sammanlagt 110 stycken 100-årsbollar till distriktets nio kommuner. Den 21 december var t...
 • Ny studie om bro mellan fastlandet och Orust
  Publicerat 2016-12-21
  Nyheterna inom infrastrukturen i STO-området duggar tätt för närvarande. Satsningen på Nordvästsvenska Initiativet tillsammans med näringsli...
 • Mollösunds hamnområde
  Publicerat 2016-12-21
  Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnomr...
 • Festligheter för Orust Handräckning
  Publicerat 2016-12-20
  Den 13 december firade vi Orust Handräckning som har fått 2016 års Folkhälsopris.
 • Projekt godkända av LEADER Södra Bohuslän

  Publicerat 2016-12-16
  Fem projekt har fått EU-pengar för att utveckla en levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla. Dans i EllösParken är en...
 • Återvinning av värmeljuskoppar
  Publicerat 2016-12-14
  Du kan lämna in dina värmeljuskoppar i aluminium för återvinning i Henån, Ellös, Svanesund och Månsemyr.
 • Förbättrad framkomlighet på Henåns torg
  Publicerat 2016-12-06
  Nu är det enklare att ta sig fram på Hamntorget i Henån. Gångstråk med asfalt gör att torget nu är mer tillgängligt och hjul på både kundvag...
 • IQ nummer 1217
  Publicerat 2016-12-05
  Vi presenterar stolt våra fritidsgårdars goda exempel för drogfri aktivitet för unga.
 • Internationella frivilligdagen
  Publicerat 2016-12-05
  Den 5 december firas Den internationella frivilligdagen över hela vår värld, för att uppmärksamma alla som gör frivilliga insatser och synli...
 • Fossilfria transporter 2030
  Publicerat 2016-12-01
  Fyrbodal är den första region i Sverige där kommunerna tagit ett gemensamt beslut om att möta regeringens mål att ha en fossiloberoende ford...
 • Träffpunkt Orust 2016-11-23
  Publicerat 2016-12-01
  Årets sista Träffpunkt, som kommunfullmäktiges presidium inbjudit allmänheten till, var i Kulturhuset Kajutan, Henån.
Återställ
Hjälp oss bli bättre