Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Återvinningscentral

När du vill åka till soptippen åker du till en återvinningscentral. Det finns två återvinningscentraler på Orust, Månsemyr och Timmerhult.

Karta över Orust med Återvinningsstationer och Återvinningscentraler

En grön punkt motsvarar en återvinningsstation och röd punkt en återvinningscentral.

Återvinningscentralen Timmerhult drivs av Fraktkedjan Väst AB och Månsemyr drivs av oss.

Inpasseringssystem för privatpersoner och för företagare

Inpasseringssystemet hjälper oss bland annat att få kontroll på kostnaderna för avfallshanteringen, att vi får bra statistik på antalet besökare och att det inte blir allt för trångt på rampen.

Så här fungerar inpasseringssystemet

 • Visa upp ditt körkort eller återvinningskort vid terminalen vid bommen
 • Bommen öppnas
 • När du ska ut, kör långsamt fram mot bommen så öppnas den automatiskt
 • Om det uppstår något problem, tryck på larmknappen på terminalen, så kommer personalen och hjälper dig.

Privatpersoner

Ditt körkort är ditt inpasseringskort

Du behöver inte göra något mer än att följa instruktionerna vid återvinningscentralen.

Alla privatpersoner, som äger en fastighet och som har sophämtningsabonnemang, kan använda sitt körkort för att lämna sorterade grovavfall på Månsemyrs eller på Timmerhults återvinningscentraler.

Vilka behöver återvinningskort och hur får jag det?

 • Har du utländskt körkort eller kanske saknar körkort måste du registrera dig via Ansökan om återvinningskort - privatpersoner under Självservice.
 • Om du bor i lägenhet eller bor i en fastighet som du inte äger, kan du också registrera dig via Ansökan om återvinningskort - privatpersoner under Självservice. Du kan uppge ditt personnummer vid ansökan om du vill använda ditt körkort som passerkort.
 • Även du som bor i hyrd bostad eller är inneboende får ansöka om återvinningskort och kan uppge ditt personnummer vid ansökan om du vill kunna använda ditt körkort som inpasseringskort. Detta sker också via Ansökan om återvinningskort - privatpersoner under Självservice.

Hur många gånger kan jag lämna grovsopor gratis?

Varje privatägd fastighet med sophämtningsabonnemang har 10 fria besök per kalenderår. Det avser personbil med släp.

Vad händer efter den 10:e gången?

Behöver du kasta grovsopor fler gånger, gäller från och med 1 januari 2018, att det kostar 250 kronor per gång från och med den 11:e gången.

Varför är antalet besök begänsade?

All avfallshantering som kommunen ansvarar för är avgiftsfinansierad genom taxor. Som privatperson är du skyldig att betala ett abonnemang för hämtning av ditt hushållsavfall. Den avgiften används även till att finansiera driften av återvinnings-centralerna. Alla som har ett sophämtningsabonnemang är alltså med och finansierar driften oavsett om du besöker återvinnings-centralen en eller 10 gånger per kalenderår.

Varför ska jag betala för ris- och trädgårdsavfall när jag kommer den 11:e gången?

En del tror att vi eldar med ris- och trädgårdsavfall i kommunens fjärrvärmeanläggningen och tjänar pengar på det.
Trädgårdsavfall och ris flisas och används i dagsläget i den slamkompost som hanteras på Månsemyr. Fjärrvärmeanläggningen kan inte använda sig av det materialet.
Flisningen kostar pengar och ska finansieras av abonnemangs-avgifter när ris- och trädgårdsavfall kommer från privatpersoner.

Vad får jag som privatperson lämna?

Kommunens ansvar att hand om avfall sträcker sig till att ta hand om hushållsavfall.

Följande avfall kan du lämna

 • Wellpapp
 • Brännbart smått
 • Brännbart stort - möbler, madrasser
 • Förpackningar: glas, tidningar, kartong, plast, metall -ligger utanför anläggningen Timmerhult
 • Asbest - inplastat i dubbel byggplast*
 • Ris- och trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Däck med och utan fälg*
 • Metallskrot
 • Tryckimpregnerat trä*
 • Deponirest Isolering
 • Planglas
 • Deponirest Porslin, keramik, tegel
 • Sten, jord, grus
 • Farligt avfall - väl uppmärkt
 • Elektronikskrot
 • Vitvaror*

Markerat med * får endast lämnas på Månsemyr

 Avfall som du inte får lämna som privatperson

 • Restavfall från hushållet, exempelvis bindor, blöjor, tops, bomull, kletig plast. Detta ska läggas i kärlet för restavfall - Gröna tunnan.
 • Matavfall. Hemkomposteras eller läggs i kärl för hämtkompost - Bruna tunnan.

Vad händer om jag istället väljer att elda mitt avfall eller slänger det i skogen?

Väljer du att elda upp ditt avfall eller slänger det i skogen begår du en brottslig handling. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ner i Sverige. Förbudet riktar sig till alla - även markägare.
Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats som allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpning. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Villkor för privatpersoner vid våra återvinningscentraler

 • Personbilar med eller utan släp betalar inte avgift de första 10 besöken per år. Riktmärket är att det varje gång levereras max 3 kubikmeter grovavfall.
 • Den 11:e gången du besöker återvinningscentralen under ett kalenderår kostar det 250 kronor.
 • Avfallet sorteras enligt anvisningar och skall vara sådant som normal finns inom hushållet.

Företagare, verksamheter och föreningar

Vilka behöver kort?

För inpasseringssystemet behöver du som har företag, verksamhet eller förening ett återvinningskort för att komma in på återvinningscentral.

Hur får jag tag på ett återvinningskort?

Om du är i behov av ett eller fler kort kan du registrera dig på Ansökan återvinningskort - företag under självservice. Kortet kostar 100 kronor och är en värdehandling. Efter registrering läggs uppgifterna in i kundregistret och ett återvinningskort tillverkas. Kortet visas vid terminalen för inpassage.

Vad kostar det?

Från och med 1 januari 2018 kostar det 250 kronor exklusive moms per tillfälle och betalas i efterhand via faktura.

Varför ska företag, verksamheter och föreningar betala?

Kommunen ansvarar att ta hand om avfall sträcker sig till att ta hand om hushållsavfall. Avfall från företag, verksamheter och föreningar räknas inte som hushållsavfall.

Avfall som får lämnas på Månsemyrs återvinningscentral

 • Wellpapp
 • Brännbart stort - möbler, matdrasser
 • Förpackningar: glas, tidningar, kartong, plast,metall
 • Asbest - inplastat i dubbel byggplast
 • Ris- och trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Metallskrot
 • Tryckimpregnerat trä
 • Isolering
 • Planglas
 • Porslin, keramik, tegel
 • Sten, jord, grus
 • Elektronik 

Avfall som inte får lämnas av företag, verksamheter och föreningar på Månsemyr

 • Restavfall från personalmatsal och toaletter. Läggs i kärlet för restavfall - Gröna tunnan. Varje företag/verksamhet/förening som har lokaler där det blir restavfall ska ha ett abonnemang
 • Matavfall. Läggs i kärlet för matavfall - Bruna tunnan
 • Farligt avfall. Företagare får inte köra farligt avfall utan anmälan eller tillstånd.

Vid besöken gäller följande

Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats

 • Avfallet vägs in över våg - fordon över 3,5 ton - lastbil, lastbil med släp, traktor med släp.
 • Företag som lämnar avfall med lastbil, lastbil med släp, traktor med släp betalar enligt gällande taxa för verksamhetsavfall.
 • Priserna är inklusive avfallsskatt, hanteringsavgift samt behandlingsavgift exklusive moms.

Avlämning av avfall på återvinningsrampen

 • Tillåtna fordon: personbil, personbil med släp, pickup och minibuss. Den totala vikten på fordonet får ej överstiga 3,5 ton.
 • Från och med 1 januari 2018 kostar det 250 kronor exklusive moms per tillfälle och betalas i efterhand via faktura.
 • Den totala volymen får ej överstiga 3 kubikmeter per besök.

 • Om du kommer med osorterat avfall kostar det extra. Du kontaktar personalen för vidare instruktioner
 • Allmänna bestämmelser på återvinningscentralen ska följas enligt anvisningar på skyltar.

Månsemyrs Återvinningscentral ÅVC

Telefon 0304-504 03.

Öppettider

Måndag - onsdag, klockan 07:15 - 15:45
Torsdag, klockan 07:15 - 18:45
Fredag, klockan 07:15 - 15:45
Stängt under rast, klockan 09:00 - 09:30 och 13:00 - 13:30

Lördagsöppet 2018

Klockan 08:30 - 11:45, om det inte är helgdag.

 • 20 januari
 • 3 februari
 • 17 februari
 • 3 mars
 • 17 mars
 • 14 april
 • 28 april
 • 12 maj
 • 26 maj
 • 9 juni
 • 7 juli
 • 21 juli
 • 4 augusti
 • 18 augusti
 • 1 september
 • 15 september
 • 29 september
 • 13 oktober
 • 27 oktober
 • 10 november
 • 24 november
 • 8 december
 • 22 december

Söndag och helgdagar är det stängt.

Timmerhult Återvinningscentral ÅVC

 • Tisdag - onsdag, klockan 13:00 - 16:00
 • Torsdag, klockan 13:00 - 20:00
 • Fredag, klockan 13:00 - 16:00

Lördagsöppet 2018

Sista lördagen varje månad klockan 08:00 - 12:00 om det inte är helgdag.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • Påskafton - stängt
 • 28 april
 • 26 maj
 • 30 juni
 • 28 juli
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 29 december

Telefontider Timmerhult

Telefon 0304-305 00 (Fraktkedjan Väst AB).

 1. Måndag, klockan 07:00 - 16:00
 2. Tisdag, klockan 08:00 - 16:00
 3. Onsdag - torsdag, klockan 07:00-16:00
 4. Fredag, klockan 08:00 - 16:00

Lunchstängt, klockan 12:00 - 13:00.
Dag före helgdag stänger växeln klockan 12:00.

För akuta slamärenden, övrig tid, vänligen ring 0706-57 21 31.

Återställ
Hjälp oss bli bättre