Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Elda utomhus

Eldning ska alltid ske med stor försiktighet. Det enda som du får elda är rent trädgårdsavfall, alla annan eldning av avfall är förbjuden och straffbart. Följ våra regler och tips för säker eldning.

Det är du alltid du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen. Förutsättningen för att du får elda är att det inte råder eldningsförbud eller att grannar besväras av röken.

Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt förändra eldens beteende. Du kan ringa Räddningschef i beredskap och kontrollera om det är eldning tillåten.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april till 30 september.

Påskbrasa, alternativt valborgsmässoeld är undantaget förbudet men ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

Relaterad information

För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Eldningsförbud och brandriskprognoser

Det är Räddningschefen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i kommunen när det är för torrt i markerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör i samarbete med SMHI brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

Allemansrätten

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre