Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Påsk och valborgsmässoeld

Påsk- och valborgsmässoeldar ska alltid anmälas till räddningstjänsten samt ha en person som är ansvarig för elden.

Foto på påskeld

Ansvarig för påsk- och valborgsmässoeld

  • Det ska alltid finnas en ansvarig person för elden.
  • Det enda som du får elda är rent trädgårdsavfall.
  • Du placerar elden så att du inte stör dina grannar.
  • Du anmäler din påsk- och valborgsmässoeld till räddningstjänsten genom formuläret nedan.

Kontrollera så det är eldning tillåten

Kontrollera alltid så det inte har ändrats till eldningsförbud innan du tänder elden. Det kan ändras snabbt. Du kan ringa Räddningschef i beredskap.

Tänk på djuren

Rishögarna är perfekta boplatser för igelkottar, fåglar och även katter. Undersök därför samlingar med ris, kvistar och annat bråte innan du börjar elda.

Anmäl påsk- eller valborgmässoseld


Elden är *

Multiple selection


Ansvarig
Planerad tid för eldning
Det kan råda eldningsförbud när det är dags att tända elden. Vi upplyser om aktuella eldningsförbud på www.orust.se *


Personuppgiftslagen (PuL)
Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enhetlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning eller nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser en gång om året.
Återställ
Hjälp oss bli bättre