Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tomgångskörning

Under högst en minut är tomgångskörning tillåten.

Bestämmelserna gäller inte i följande fall:

  • Om fordonet befinner sig i trafikkö eller att fordonet tillfälligt stannats beroende på rådande trafikförhållanden. Med trafikkö avses i detta fall inte färjkö.
  • Om fordonet hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Orust kommun har ett antal lokala föreskrifter som är fastställda av kommunfullmäktige. En av dessa är regler för tomgångskörning som finns i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Återställ
Hjälp oss bli bättre