Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Grannars möjlighet att påverka

Som granne kan du i vissa fall få ge dina synpunkter på det som ska byggas.

Miljö- och byggnadsnämnden gör den slutliga bedömning av hur stor försämring en byggnation innebär för närliggande grannar.

För en dialog innan ansökan

Som regel är det alltid bra att informera dina grannar om tilltänkta projekt och föra en dialog redan i planeringsstadiet, oavsett om det du tänkt göra kräver bygglov och startbesked.

De allra flesta frågor brukar kunna lösas om du pratar med dina grannar.

Som granne ska du få möjlighet att yttra dig när det rör

  • bygglov som avviker från detaljplanen 
  • bygglov för de flesta nybyggnader och större om - och tillbyggnader utanför detaljplanelagt område

Det är handläggaren som kontaktar de grannar som anses berörda av byggnationen. Du får i normala fall tre veckor på dig att lämna synpunkter.

Om du anser att bygget kan innebära en stor negativ påverkan på din fastighet ska du påtala detta. Det kan handla om  stor inskränkning av havsutsikt eller att ljusförhållandena på din tomt försämras radikalt. Mindre påverkan och förändringar förväntas man som granne acceptera. I vissa fall kan det vara nödvändigt att justera ansökan.

Om bygglov beviljas mot din vilja har du möjlighet att överklaga beslutet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre