Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kartor och mätning

Primärkarta

I de flesta av våra tätorter finns primärkarta, som är en mer detaljerad karta. Den kan du beställa från oss. Avgiften för utdrag ur primärkartan tas ut per hektar.

Nybyggnadskarta

För nybyggnader ska den nya byggnaden ritas in på en nybyggnadskarta. Denna karta upprättas efter beställning och innehåller all nödvändig och aktuell information om tomten. Du kan kontakta oss om hur du får tag i en sådan karta.

Utstakning

När du får bygglov ingår det oftast en utstakning av byggnaden. Det innebär att vår mätnings- och kartingenjör markerar på plats var byggnaden ska stå enligt de ritningar som är beslutade.

Utstakningen kan utföras av annan kvalificerad entreprenör med mätteknisk kompetens som godkänts av oss.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en mätning där man ser om byggnaden är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll görs när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre