Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kartor, mätning och arkiv

Om du behöver en karta som underlag när du ska söka förhandsbesked kan vi skicka dig en karta. 

Primärkarta

I de flesta av våra tätorter finns primärkarta, som är en mer detaljerad karta. Den kan du beställa från oss. Avgiften för utdrag ur primärkartan tas ut per hektar.

Utstakning

När du får bygglov ingår det oftast en utstakning av byggnaden. Det innebär att vår mätnings- och kartingenjör markerar på plats var byggnaden ska stå enligt de ritningar som är beslutade.

Utstakningen kan utföras av annan kvalificerad entreprenör med mätteknisk kompetens som godkänts av oss.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en mätning där man ser om byggnaden är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll görs när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan.

Arkiv

Miljö- och byggnadsnämndens arkiv är digitaliserat från 2006. Tidigare ärenden finns sparade som papperskopior. Hör av dig till vår expedition om du vill ta del av någon handling.

Enklast och snabbast är om vi kan skicka dokumenten till dig via e-post men det går också bra att få papperskopior till självkostnadspris.


Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre