Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Krävs bygglov?

Vissa saker du vill bygga behöver inte bygglov men du kan behöva göra en anmälan till kommunen. Rivningslov eller marklov kan också vara nödvändigt.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov

 • Nybyggnader
 • Tillbyggnader
 • Ändringar av byggnader till exempel ombyggnad eller väsentlig ändring av fasaden
 • Ändrad användning av byggnad, till exempel att inreda med en bostad, café, butik, med mera.
 • Murar och plank
 • Altaner av en viss höjd
 • Skyltar
 • Parkeringsplatser
 • Hamnar och bryggor
 • Upplag och materialgårdar
 • Vindkraftverk av en viss storlek
 • Camping, golfbana
 • Med mera

Kulturhistoriska miljöer

Inom våra kulturhistoriska miljöer som är skyddade i en detaljplan, till exempel ska allt som byggs i Mollösund, Gullholmen och Käringön vara i traditionell stil och noggrant anpassat till kulturmiljön. Detta gäller även till exempel markbeläggningar och staket som inte är bygglovspliktiga. Altaner och trädäck är inte tillåtna i dessa miljöer även om dessa inte kräver bygglov.

Undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus

 • Parkering och enskild brygga.
 • Mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset, höjd max 1,8 meter.
 • Skärmtak om max 15,0 m².
 • Komplementbyggnader om sammanlagt 15 m² i omedelbar närhet av bostadshuset. Nockhöjd max 3,0 meter. (Friggebod)

Från och med 2 juli 2014 krävs inte längre heller bygglov för

 • Nybyggnad av komplementbyggnad om 25 m² i omedelbar närhet av bostadshuset.
 • Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus med 15 m²
 • Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • Att bygga två små takkupor

Speciella regler gäller för dessa åtgärder. Bland annat måste en anmälan göras till Miljö- och byggnadsnämnden och du måste ha ett startbesked för att få börja bygga (takkuporna undantaget). Bygglovsbefrielsen efter 2 juli 2014 gäller inte för byggnader som har ett kulturhistoriskt värde.

Tänk på att om du vill placera din byggnad närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs det att din granne godkänner ditt bygge. Det kan vara bra att upprätta ett skriftligt godkännande. Tänk på att du måste prata med samtliga delägare till en fastighet.

Om din tomt gränsar till allmän plats i en detaljplan, till exempel en gata eller en park och du vill placera din byggnad närmre gränsen än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

Undantag från bygglovsplikten på landsbygden

För byggnationer på landsbygden finns ytterligare lättnader från bygglovsplikten. Läs mer om det under rubriken Bygga på landsbygden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre