Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Markarbeten

Detta säger lagen om schaktning och sprängning.

Inom planlagt område, oftast inom tätorter krävs ett marklov om du vill förändra marknivåerna mer än 50 cm. Detta gäller både sprängning och andra markarbeten.

Utanför planlagt område krävs inte något marklov på samma sätt som inom planlagt område. Dock kan andra tillstånd krävas från till exempel Länsstyrelsen.

Sprängning

För att spränga krävs tillstånd från Polismyndigheten.

Bygglov

Tänk på att vissa markåtgärder är bygglovspliktiga, till exempel parkeringar och upplag.

Riksintressen

Inom våra riksintressområden är på de flesta platser inte tillåtet att förändra marken.

Naturreservat, fornlämning, strandskydd

Det krävs alltid ett tillstånd från Länsstyrelsen för att göra markåtgärder inom naturreservat eller om en fornlämning berörs. Det krävs också alltid dispens från strandskyddet för att förändra marken inom strandskyddat område.

Finns det ledningar i området

Hör av dig till oss om du vill göra markförändringar. Vi kan då hjälpa till med att göra en kontroll av kartan så att du inte råkar gräva där det finns till exempel en kommunal ledning eller ett fornminne.

På www.ledningskollen.se kan du själv ta reda på var det finns ledningar i ditt område.

Återställ
Hjälp oss bli bättre