Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rivning

För att riva en byggnad eller del av en byggnad som är bygglovpliktig och ligger inom detaljplanerat område behöver du ett rivningslov.

Ligger byggnaden som du vill riva utanför detaljplanerat område och är bygglovspliktig behöver du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan krävs inte för komplementbyggnader utanför detaljplanerat område.

Vid anmälan om rivning och ansökan om rivningslov ska du lämna in ett förslag till kontrollplan - rivningsplan. Vid större projekt krävs en kontrollansvarig. För mindre rivningsarbeten kan en enkel kontrollplan användas. Ett exempel på enkel kontrollplan för rivning hittar du längst ner på sidan.

Rivningsavfall

Vid rivning ska du alltid sortera allt material och lämna det till någon av kommunens Återvinningscentraler. Detta gäller även om det du river inte kräver lov eller anmälan.

Det är inte tillåtet att elda rivningsavfall själv och det är inte heller tillåtet för privatpersoner att frakta sopor över kommungränsen.

Farligt avfall

Farligt avfall ska inventeras och tas om hand. Det vanligaste farliga avfallet vid rivning av byggnader är PCB, asbest och kvicksilver.

Trä

Trä ska vara rent, kablar ska monteras bort, isolering, betong mm. ska avlägsnas. Skilj på tryckimpregnerat, kreosotbehandlat, målat trä, med mera.

Hussvamp och mögel

Material som är skadat av svamp eller mögel ska förbrännas direkt i godkänd panna. Ta bort det från huset så fort du kan. Om du misstänker hussvamp kontakta ditt försäkringsbolag.

Asbest

Asbest får du riva själv. Använd skyddsutrustning och engångskläder. Fukta materialet och plasta in det. Asbest tas endast emot på Månsemyr. Vi rekommenderar dock att du anlitar en entreprenör vid rivning av asbest.

Cisterner och tankar

Vid borttagning av cisterner och tankar rekommenderar vi att du anlitar en godkänd entreprenör. Tankar ska vara tömda vid bortforsling. Tänk på att marken runt omkring kan behöva saneras.

Återställ
Hjälp oss bli bättre