Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Lantbruk och hästgårdar

Vi gör återkommande tillsynsbesök på lantbruk och hästgårdar. Tillsynen innebär kontroll av verksamheten och information till verksamhetsutövaren samt eventuella krav på förbättringar.

Tillsynsbesöket är en möjlighet för dig att få hjälp med utveckling av din verksamhet och att bygga upp en fungerande egenkontroll enligt Miljöbalkens regler.

Mindre deltidslantbruk utan djurhållning inspekteras bara om du hanterar kemiska bekämpningsmedel.

Syftet med tillsynsbesöket

  • du som företagare får tillfälle att beskriva din verksamhet
  • vi informerar om aktuella regler
  • vi går tillsammans igenom en checklista om kemikalieanvändning
  • du kan ställa frågor
Två traktorer kör på en åker

Gun-Britt Hermansson med man, fotograf Marie-Louise Hermansson

Inspektionen - hur går den till?

Vi kontaktar dig som lantbrukare eller hästhållare och bokar tid för inspektion. Inspektionen anpassas efter gårdens och verksamhetens förutsättningar.

Tillsammans går vi runt på gården och i byggnader och tittar på hantering av exempelvis miljöfarliga ämnen. Vi går även igenom gödselplanering, gödselplattor, gödsel- och urinbrunnar. Vi pratar om var och när spridning av gödsel ska ske och eventuell besprutning med kemikalier samt gårdens egenkontroll.

När inspektionen avslutas diskuterar vi miljökraven och eventuella åtgärder som ska genomföras. Efter inspektionen får du ett brev med inspektionsrapport, checklista samt bedömning.

Vid inspektionen kontrolleras hantering av

  • gödsel - lagring och spridning
  • kemiska bekämpningsmedel
  • brännoljor, smörjoljor och övriga kemikalier
  • odling och gödsling
  • avfall och farligt avfall
Återställ
Hjälp oss bli bättre