Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten

Länsstyrelsen beviljade i december 2008 kommunen ett bidrag för att ta fram ett planeringsunderlag för våtmarksarbete vid Grindsbyvattnet.

Efter omfattande algblomningar i Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten på Orust sommaren 2004 initierades ett provtagningsprogram som genomfördes av ALcontrol AB mellan år 2005-2007. Provtagningarna visade att sjösystemet lider av kraftig övergödning. 

För att komma till rätta med eutrofieringen av sjösystemet har Orust kommun valt att inleda ett arbete med anläggande av våtmarker i sjösystemets tillopp.

Som start i detta projekt ligger planeringsunderlaget som omfattar källfördelning, placeringsförslag och en analys av rättsläget.

Karta

Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten med omgivning. Svart linje markerar gräns för delavrinningsområden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre