Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Överföringsledning Slussen-Åh

Orust kommun och Uddevalla Vatten AB (genom Västvatten) bygger en gemensam sjöledning mellan Slussen och Åh. Syftet är att använda de gemensamma vattenresurserna på ett bättre sätt i det kommunala ledningsnätet i de båda kommunerna.

Översikt, överföringsledning Slussen-Åh

Översikt, överföringsledning Slussen-Åh

Arbetet med överföringsledningen påbörjades i oktober 2017 och beräknas vara klart i februari 2018.

Ledningen ska anslutas till befintlig överföringsledning mellan Uddevalla-Ljungskile och befintligt ledningsnät vid Slussen, Orust kommun. Sträckans längd: ca 6,3 km varav ca 6 km sjöledning. Entreprenadarbetena utförs av Svensk Sjöentreprenad AB.

Arbetet med att svetsa ledningar är påbörjat och kommer i huvudsak utföras under Vindöbron på Orust. Härifrån kommer sedan ledningen att bogseras ut sjövägen, till Slussen, för att förläggas utmed hela sträckan.

Vecka 42 kommer man, vid Åh, börja med förberedande arbeten för att ansluta sjöledningen till befintligt ledningsnät.

Dessa arbeten kommer i huvudsak utföras som schaktfri ledningsförläggning, detta innebär bland annat:

  • Minimal åverkan på natur & miljö
  • Snabbt och kostnadseffektivt
  • Möjlighet att enkelt passera våtmarker och svårframkomliga platser
  • Små olägenheter för boende och verksamheter

I Slussen kommer arbetena med att ansluta sjöledningen till befintligt ledningsnät utföras som traditionell schakt där både grävning och sprängning kommer att utföras. Det kommer även utföras en del markarbeten på Brunnefjälls holme under projektet.

I huvudsak är den nya ledningen sjöförlagd och entreprenörerna kommer att synas utmed hela sträckan med båtar men även vid landanslutningarna med anläggningsmaskiner. Det kommer sättas ut en del tillfälliga bojar i vattnet utmed ledningssträckan, detta sker i samråd med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket informerar och samordnar med berörd sjötrafik.

Frågor till projektledningen

kan ställas vardagar 8:00-16:00 i nämnd ordning

  1. Andreas Berger på tel 076-791 72 00, e-post: andreas.berger@mlprojektledning.se
  2. Robert Brodin på tel 0304-33 40 90, e-post: robert.brodin@orust.se 
Återställ
Hjälp oss bli bättre