Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Va-sanering Skeppsviksvägen Ellös

Vatten- och avloppsledningarna i Saxeliden - Skeppsviksvägen har drygt 50 år på nacken och behöver bytas ut.

Från och med första veckan i januari 2018 och fram till nu har vi bytt ut vatten- och avloppsledningarna som går i delar av Saxeliden och i Skeppsviksvägen fram till Bryggvägen i Ellös.

Ytterligare grävning

Det som är kvar att göra innan allt är färdigt är ca 20 meters grävning på Rosenlundsvägen vid Ellös-kiosken.

Du kan fortfarande använda dig av den provisoriska vägen för att komma till Saxeliden och Skeppsviksvägen.

Sträckan som ska grävas på Rosenlundsvägen

Kvar att göra

Det som är kvar att göra innan asfaltering av vägarna är städning och uppsnyggning.

Asfaltering

Asfaltering av de vägar där vi bytt ut ledningarna sker efter påsk och hela arbetet beräknas vara färdigt runt mitten av april.

Planerat arbete

Vi har planerat för fortsatt Va-saneringen området men det blir ett nytt projekt. Information kommer att ges både direkt till berörda fastighetsägare men också via denna webbsida.

Övrig information

För övrig information hänvisar vi till vår entreprenör Ottestala Schakt.

Personalen på plats kommer fortlöpande att infomera och ta emot eventuella frågor från boende. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre