Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Va-sanering Skeppsviksvägen Ellös

Sanering av vatten- och avloppsledningar i Ellös

Vatten- och avloppsledningarna i Saxeliden - Skeppsviksvägen har drygt 50 år på nacken och behöver bytas ut.

Va-sanering Saxeliden Ellös

Måndag den 8 januari 2018 kommer vi att börja sanera vatten- och avloppsledningarna, det vill säga byta ut de gamla ledningarna, som går i delar av Saxeliden och i Skeppsviksvägen fram till Bryggvägen i Ellös. Vi passar samtidigt på att lägga ner ledningar för dagvatten.

Arbetet görs i två etapper

Arbetet kommer att göras i två etapper enligt bilden.
Etapp 1 = röd markering
Etapp 2 = blå markering
Markering = vägarbetsområde

Schaktarbetet startar i korsningen Saxeliden/ Klintvägen och fortsätter mot Skeppsviksvägen och vidare mot korsningen mot badplatsen.

Vägen avstängd från 8 januari till 1 april

Under tiden arbetet pågår kommer vägarna att vara helt avstängda för trafik. Hur länge går inte att svara på i dagsläget eftersom det eventuellt behöver sprängas för att vi ska kunna lägga de nya rören.

Vägen kommer att vara öppen vissa helger samt om det finns specifika behov. Dessa helger kommer att meddelas.

Övrig information

För övrig information hänvisar vi till vår entreprenör Ottestala Schakt.

Personalen på plats kommer fortlöpande att infomera och ta emot eventuella frågor från boende.

Var parkerar jag min bil?

Du har möjlighet att parkera din bil på parkeringen vid servicehuset vid badplatsen. Parkeringen kommer att vara reserverad för dem som berörs av schaktarbetet. Se markering på bilden.

Hur blir det med post och sopor?

Vi kommer att sätta upp brevlådor och soptunnor vid servicehuset för fastighetsägarna.

När är arbetet färdigt?

Hela arbetet beräknas vara färdigt runt den 15 maj.

Återställ
Hjälp oss bli bättre