Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vatten och avlopp Kungsviken

Nu pågår arbeten med sanering av vatten och avlopp i Kungsviken.

Orust kommun har upphandlat Markbygg AB för att utföra arbeten med vatten och avloppsledningar samt vägar i Kungsviken.

Arbetena kommer att påbörjas under månadsskiftet oktober/november och planeras vara klara vid halvårsskiftet 2017, förutom vissa beläggningsarbeten som kommer att utföras under hösten 2017.

Aktuellt just nu

Snart kan du ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

I månadsskiftet augusti/september kommer arbetet med kommunalt vatten och avlopp att vara inne i ett slutskede. Du kommer därefter inom kort kunna ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Innan du kan ansluta din fastighet ska ett VA-avtal tecknas med oss. Det görs genom att skicka in blanketten Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Därefter kommer vi att skicka ut ett avtal som du skall skriva på och returnera till oss.

I samband med att avtalet kommer i retur kommer vi att skicka en faktura på anslutningsaviften. Därefter kan din fastighet anslutas till vatten- och avloppsnätet. När anslutningen är gjord anmäler du det till oss och då kommer vi ut och kontrollerar anslutningen samt sätter upp en vattenmätare.

Frågor till projektledningen

kan ställas vardagar 8:00-17:00 i nämnd ordning

  1. Andreas Berger på tel 076-791 72 00, e-post: andreas.berger@mlprojektledning.se  
  2. Robert Brodin på tel 0304-33 40 90, e-post: robert.brodin@orust.se

Frågor till Markbygg AB

Martin Hallqvist på tel 0739-17 17 34

Återställ
Hjälp oss bli bättre