Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner under arbete

Information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu.

Här publicerar vi högaktuell information som rör de detaljplaner som för närvarande är ute på samråd eller granskning.

Alla detaljplaner som är under arbete presenteras på egna webbsidor, vilka du finner underliggande till den här sidan. Planer som är kopplade till översiktsplaneringen finns på sidan Översiktlig planering.

 

Högaktuella detaljplaner

  • Mollösunds hamnområde


    Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende.

Små detaljplaner

För riktigt små detaljplaner finns inte alltid någon ytterligare information tillgänglig på hemsidan. Det gäller till exempel planer för ett enstaka bostadshus. Om du vill ha information om en plan som inte finns med på hemsidan kan du kontakta oss.


Återställ
Hjälp oss bli bättre