Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner under arbete

Information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu.

Här publicerar vi högaktuell information som rör de detaljplaner som för närvarande är ute på samråd eller granskning.

Alla detaljplaner som är under arbete presenteras på egna webbsidor, vilka du finner underliggande till den här sidan. Planer som är kopplade till översiktsplaneringen finns på sidan Översiktlig planering.

 

Högaktuella detaljplaner

  • Nu händer det grejer i Svanesund


    Det kanske inte märks så mycket men det jobbas på för fullt. Nu är sammanställningen av de idéer och förslag som kom in under sommarens medborgadialog klar. Just nu och närmaste åren planerar och arbetar vi för bostäder som motsvarar närmare Svanesunds halva befolkning, nytt attraktivt centrum samt en rad åtgärder för ny och säkrare trafikinfrastruktur.
  • Nu händer det grejer i Henån


    Det kanske inte syns så mycket på ytan men under jobbas det på för fullt. Just nu och de närmaste åren planerar vi för ett nytt attraktivt centrum med stark koppling till havet. Vi planerar även för många nya bostäder, ny och säkrare trafikinfrastruktur samt översvämningssäkring av samhället.
  • Mollösunds hamnområde


    Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet med turistverksamheter, service och boende.

Små detaljplaner

För riktigt små detaljplaner finns inte alltid någon ytterligare information tillgänglig på hemsidan. Det gäller till exempel planer för ett enstaka bostadshus. Om du vill ha information om en plan som inte finns med på hemsidan kan du kontakta oss.


Återställ
Hjälp oss bli bättre