Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Barrevik Östra

Planområdet om ca 15 ha är beläget i anslutning till och öster om den befintliga bebyggelsen i Barrevik.

Karta som visar planområdets läge, öster om Barreviks bebyggelse.

Barrevik.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Barrevik. Samhället saknar idag tomtmark för nyetablering av bostäder, service, handel och näringsverksamhet.

Planen möjliggör därför ett 40-tal enbostadshus, ett 15-tal lägenheter i flerbostadshus samt lokaler och byggnader för småskalig handel, service och mindre, ej störande verksamheter.

Planen har varit utställd för granskning december 2014 – januari 2015.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har granskats och är under bearbetning.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

IllustrationskartaPDF (pdf, 1.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 206.6 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre