Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bön 1:8

Planområdet är beläget söder och väster om Lundens industriområde och cirka 1,2 kilometer väster om Henåns skola.

Karta som visar planområdet i Bön.

Syfte

De primära syftena med denna detaljplan är att skapa dels 67 nya bostäder och dels ca 4,5 ha ny industrimark i Henån.

Status

Detaljplanen har varit på samråd under sommaren 2013. Efter samrådet har utredningsunderlaget kompletterats vad gäller geoteknik och arkeologi. Även trafikfrågorna har varit föremål för fortsatt utredning. Utställningen avslutades i februari 2015.

Illustration som visar aktuell status, planen har granskats och är under bearbetning.

 

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 4.9 MB)

IllustrationPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 478.7 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 99 kB)

Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.4 MB)

Geoteknisk och bergteknisk utredningPDF (pdf, 6.4 MB)

Väg och VA-ledningarPDF (pdf, 3.7 MB)

VA och dagvattenutredningPDF (pdf, 83.6 kB)

TrafikmätningPDF (pdf, 928.7 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre