Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hällevik 1:174

Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.

Flygbild som visar var planområdet är i Hälleviksstrand.

Planområdet i Hälleviksstrand.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fem nya bostadshus på mark som i gällande detaljplan till större delen är reglerad som allmän platsmark.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Samråd

Planförslaget var utsänt på samråd fram till augusti 2013.

Återställ
Hjälp oss bli bättre