Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hällevik 1:6

Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.

Översiktskarta

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 13 enbostadshus, i anslutning till befintlig bebyggelse, i fritidshusområdet Sollid, i samband med att kommunalt VA har byggts ut i närområdet.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Samråd

Planförslaget har varit på samråd fram till augusti 2016.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 1.4 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre