Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Härmanö 2:19 med flera (tillägg)

Planområdet är beläget på Härmanö på västra Orust

Plankarta

Syfte

Syftet med tillägget är att, utöver idag tillåtna bostadsändamål, möjliggöra handelsändamål inom fastigheten Härmanö 2:86.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Eftersom tillägget berör en åtgärd med en mycket liten och tydlig samrådskrets, används ett så kallat "begränsat standard planförfarande". De berörda sakägarna och får tre veckor (Före 2016-02-29) att inkomma med godkännande eller erinran. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen för att kunna antagas.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 290.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 86.2 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre