Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Henån 1:37 ”Ungdomens hus”

Planområdet är beläget i södra delen av Henån

Översiktkarta

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att ordna ett "Ungdomens hus" på kommunens mark som idag är utlagd för bostadsändamål i gällande plan. På tomten finns ett äldre bostadshus som idag utnyttjas som fritidsgård. Kommunens ambition är att rusta upp byggnaden, som tillsammans med en nybyggd annexbyggnad ger möjlighet till ett bredare utbud av aktiviteter för ungdom och därmed skapa en attraktiv målpunkt för samhällets yngre medlemmar.

Eftersom ändringen är en åtgärd med en mycket liten och tydlig samrådskrets, används ett så kallat "begränsat standard planförfarande". De berörda sakägarna och får tre veckor att inkomma med godkännande eller erinran. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen för att kunna antas.

Status

Samråd

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 961.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 86.2 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre