Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Henån 1:37 ”Ungdomens hus”

Planområdet är beläget i södra delen av Henån

Översiktkarta

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att ordna ett "Ungdomens hus" på kommunens mark som idag är utlagd för bostadsändamål i gällande plan. På tomten finns ett äldre bostadshus som idag utnyttjas som fritidsgård. Kommunens ambition är att rusta upp byggnaden, som tillsammans med en nybyggd annexbyggnad ger möjlighet till ett bredare utbud av aktiviteter för ungdom och därmed skapa en attraktiv målpunkt för samhällets yngre medlemmar.

Eftersom planändringen berör en mycket liten och tydlig samrådskrets (två sakägare) användes inledningsvis ett så kallat ”begränsat planförfarande”, något som sedan korrigerats till ett ”standardförfarande”, då erinringar inkommit från en sakägare under samrådsskedet.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har granskats och är under bearbetning.

Relaterad information

Granskningshandling med plankartaPDF (pdf, 3.9 MB)

PlankartaPDF (pdf, 2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 124.3 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre