Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Käringön 1:1, Sjöräddningssällskapet

Planområdet är beläget på Skeppersholme, Käringön. Syftet är att möjliggöra för Sjöräddningssällskapet att uppföra en ny stationsbyggnad samt bod.

Bild på Skeppersholme

Syfte

De byggnader som Sjöräddningssällskapet innehar på platsen idag uppfyller inte verksamhetens behov av lokaler utan de avser att uppföra en ny stationsbyggnad samt bod. De önskade åtgärderna förutsätter att gällande detaljplan för området ersätts. Förslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan 2009.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har antagits.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 58.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 980.1 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre