Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Mollösund 5:398, Fattiggården

Fattiggårdsområdet är beläget sydväst om Tångenområdet, Mollösund.

Satellitbild över Mollösund där programområdet är utmarkerat.

Mollösund. Planområdet markerat med rött.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillkomst av en hotell- och konferensanläggning, bostäder samt ett mindre antal tomter för verksamheter i Mollösund.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på programsamråd och är under bearbetning

Programsamråd

Programförslaget var ute på programsamråd maj - juni 2010.

Efter ett programsamråd utarbetas formella planhandlingar som kommer att vara föremål för plansamråd.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre