Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nösund 1:10 m fl

Programområdet utgörs av tre delområden C-F belägna i Nösund på västra Orust. Programmet syftar till att visa hur bostadsbebyggelsen kan kompletteras med 20-25 nya tomter för friliggande villor.

Flygbild

Syfte

Programmet visar översiktligt förutsättningar och mål för en utveckling av samhället med 20-25 nya tomter. I programmet lyfts viktiga frågor som bör belysas i det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet behandlar även möjlig utveckling av småbåtshamnen vid Björbergshalsen samt åtgärder för en förbättrad parkeringssituation.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på programsamråd och är under bearbetning

Programsamråd

Planprogrammet har varit utsänt på programsamråd fram till februari 2015.

Relaterad information

PlanprogramPDF (pdf, 9 MB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre