Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nösund 1:133

Planområdet är beläget inom Nösunds samhällsområde. Syftet är att tillskapa ytterligare en byggrätt inom fastigheten Nösund 1:133 för bostadsändamål.

Översiktskarta över planområdet

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en byggrätt i det sydvästra hörnet inom fastigheten Nösund 1:133 för bostadsändamål. Det befintliga bostadshuset inom fastigheten har en boyta på ca 60 kvm och är reglerat med bevarandebestämmelser. Genom ytterligare en byggrätt utökas möjligheten för åretruntboende.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Samrådstiden är 5-26 september 2016.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 613.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1010.5 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre