Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Säckebäck 1:2

Planområdet är beläget på södra Orust nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.

Flygbild

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus öster om vägen 160. Ledningar för kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram till området i samband med Trafikverkets ombyggnad av vägen.

Ett program för detaljplan var på samråd under maj-juni 2011. I programmet föreslogs bostäder både väster och öster om väg 160 samt en utveckling av rastplatsen på västra sidan om väg 160. I planhandlingarna som nu finns ute på samråd finns inget förslag till bebyggelse väster om väg 160.

Tomterna tas fram av en privat exploatör.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på samråd och är under bearbetning.

Samråd

Planförslaget har varit på samråd december 2014 – januari 2015.

Relaterad information

Plankarta 1PDF (pdf, 1.1 MB)

Plankarta 2PDF (pdf, 501 kB)

Illustrationskarta 1PDF (pdf, 844.8 kB)

Illustrationskarta 2PDF (pdf, 1.6 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 307.5 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre