Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Söbben 1:36 med flera, Såtas

Planområdet ligger norr om Henåns samhället, mellan väg 160 och vattnet.

Söbben, flygbild.

Söbben.

Syfte

Syftet med programmet är att möjliggöra en utveckling av det tidigare varvsområdet till bostäder och turismverksamhet samt att förstärka den befintliga rastplatsen.

Privat exploatör.

Status

Illustration som visar aktuell status, planen har varit på programsamråd och är under bearbetning

Programsamråd

Programförslaget var ute på samråd fram till juni 2011.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre