Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifter för att anlägga eller ändra ditt eget avlopp eller ansluta dig till kommunalt VA.

Avlopp

När du vill anlägga eller att ändra din avloppsanordning krävs tillstånd eller anmälan från miljö- och byggnadsnämnden.

Du betalar alltid en avgift för kommunens handläggning.

Avgifter för ansökan och anmälan för enskilt avlopp finns i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Kommunalt vatten och avlopp

När du ansluter din fastighet till kommunens ledningsnät tas en anslutningsavgift ut, enligt gällande taxa. Avgiften täcker de kostnader som kommunen har.

Mer information finns under Taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Beräkna din preliminära anslutningsavgift

Här kan du beräkna en preliminär anslutningsavgift för vatten och avlopp utifrån avgifter som gäller 2018.

Ange dina uppgifter
Dricksvatten
Spillvatten
Dagvatten
Tomtyta
Antal bostäder
Din preliminära avgift blir:
Total inklusive moms
Total exklusive moms
Återställ
Hjälp oss bli bättre