Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en egen avloppsanläggning. Näringen från ditt egna avlopp behöver renas men också återföras till ekosystemet. Du behöver ansöka till oss när du planerar att gör en egen avloppsanläggning.

Avloppsvatten

Med avloppsvatten menas vatten från bad, disk och tvätt, så kallat BDT-vatten, med eller utan vattentoalett. I en avloppsanläggning renas avloppsvattnet från näringsämnen och smittoämnen innan det släpps ut till dike eller vattendrag. Anläggningen ska uppfylla vissa krav på rening så att fosfor, kväve och organiskt material renas i tillräckligt hög grad. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Nya regler för eget avlopp

Under våren 2017 har Miljö- och byggnadsnämnden tagit fram en ny policy. I policyn finns nya och tydligare riktlinjer för vad som gäller när du vill installera en egen avloppsanordning.

Att göra ny avloppsanläggning

För att få göra en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller även om du ska ändra ett avlopp som redan finns. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från Miljö- och byggnadsnämnden.

Så här går det till

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Ta hjälp av kommunens VA-rådgivare och en entreprenör.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha.
 3. Fyll i och skicka in blankett Enskilt avlopp -ansökan, anmälan.
 4. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Meddela oss innan du börjar gräva.
 8. Fyll i och skicka in Kontrollplan när anläggningen är färdig. Kontakta kommunens VA-rådgivare för mer information.

Komplett ansökan ger kortare handläggningstid

För en snabb handläggningstid är det viktigt att du kommer ihåg att

 • Fylla i ansökan noga.
 • Skicka med en karta där du redovisar anläggningens placering.
 • Tar reda på vilka vattentäkter och om det finns borrhål för bergvärme i närheten som kan påverkas av ditt planerade avlopp, och markera dessa på kartan.
 • Redogör för typ av efterföljande reningssteg vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, exempelvis minireningsverk.  

De vanligaste avgifterna

Att göra nytt avlopp kostar mycket pengar. Nedan redovisas de vanligaste avgifterna för avloppstillstånd. Mer information om avgifter finns i Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. Handläggningskostnaden tas ut oavsett om du får ansökan beviljad eller får avslag. 

De vanligaste avgifterna

Ansökan om

Kronor

Enbart sluten tank

3 640

Samtidig anslutning av sluten tank och BDT-avlopp

6 370

Installation av reningsanläggning för blandat avloppsvatten

6 370

Gemensam reningsanläggning för 2-5 hushåll

9 100

Självservice

Konsumentrådgivning

Vi rekommenderar att du anlitar sakkunnig hjälp när du ska göra avlopp. Avloppet kan vara en stor investering och det är viktigt att den som gör avloppet vet hur det ska gå till. 

Skötsel av avlopp

Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. Genom att ta hand om din anläggning förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp.

Återställ
Hjälp oss bli bättre