Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Eget avlopp

I glesbebyggt område måste du ordna rening av avloppsvatten från din fastighet. Du är även ansvarig för att reningsanläggningen fungerar.

Göra ny avloppsanläggning

För att anlägga en ny enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Ändra en gammal avloppsanläggning

Tillstånd krävs för att byta ut en befintlig anläggning till en ny.

Anmälan krävs för att göra ändringar på en befintlig avloppsanläggning eller för att installera en torrtoalett.

Kontakta oss i god tid

Både anmälan och ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligt i god tid innan arbetet planeras. 

Det finns många lösningar för att rena avloppsvatten

Det är mycket som spelar in, därför kan du behöva kontakta handläggare innan du skickar in din ansökan.

Saker som avgör vilken anläggning som kan godtas

  • var fastigheten finns
  • områdets känslighet
  • markförhållanden
  • topografi
  • förekomst av vattentäkter
Kontakta handläggare

Område

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Torp, Myckleby, Långelanda och Röra

Anne-Maria Bardh

Morlanda, Käringön, Gullholmen och Mollösund 

Stina Schött

Tegneby och Stala

Carolina Theen


Gemensamt avlopp

Tänk på att det ofta kan vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att lösa vatten och avloppsfrågorna tillsammans med en eller flera grannar.

Självservice

Relaterad information

Planera för enskilt avlopp, broschyrPDF (pdf, 888.7 kB)

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter för ansökan och anmälan för enskilt avlopp finns i vår Miljötaxa:

Återställ
Hjälp oss bli bättre