Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunalt vatten och avlopp

Rödsvattnet är kommunens näst största insjö och vår största dricksvattentäkt.

Vill du att din fastighet skall bli kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet lämnar du din anmälan och ansökan till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Är du osäker på om du kan ansluta din fastighet till det kommunala nätet kontaktar du oss.

När din ansökan är färdigbehandlad och du har gjort din va-installation anmäler du till oss, så kommer vi och monterar din vattenmätare och kopplar in vattnet.

Det krävs att du har en Kontrollplan för VA som är ifylld av, en av Orust kommun, godkänd kontrollansvarig.

Det kommunala vattnets kvalitet

I protokollet från vattenanalysen kan du läsa om kvalitén på det kommunala vattnet.

Provtagning utförs flera gånger per år. Analyser av kommunalt dricksvatten görs av ackrediterat laboratorium.

I analysen kan du utläsa hårdheten på vattnet som är viktig om du installerar en diskmaskin.

Relaterad information

DricksvattenanalysPDF (pdf, 84.1 kB)

Karta som visar naturreservat, Natura 2000 och vattenskyddsområde på Orust

Naturreservat, Natura 2000 och vattenskyddsområde på Orust

Två händer som tvättar sig i vatten
Återställ
Hjälp oss bli bättre