Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anslagstavla

Protokoll och andra tillkännagivanden anslås på kommunens officiella anslagstavla som finns i kommunhusets entré.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras med underskrift av ordföranden och en eller två justeringsmän för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering sätts protokollet upp på vår officiella anslagstavla.

Protokoll är ett besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar.

Du som kommuninvånare har rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp. Anslaget sitter uppe tre veckor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre