Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Förenklad delgivning hos miljö- och byggnadsnämnden

När Sektor miljö- och bygg skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det på ett förenklat sätt.

Två brev minskar risken för fel

Först kommer ett brev som innehåller den handling som ska delges dig.

Det andra brevet innehåller ett meddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet skickas arbetsdagen efter det första brevet.

Har du bara fått det andra brevet, men inte det första med själva handlingen, bör du snarast kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Breven skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har begärt att en sådan ska användas. Om breven kommer i retur skickas de då till din folkbokföringsadress, om denna är en annan.

När har du fått del av handlingen?

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att du normalt har fått del av handlingen, när två veckor har gått från den dag då förvaltningen skickade sitt första brev. Om det i handlingen finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas tiden från det att två veckor har gått.

Exempel

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Tänk på adressändring, frister och delgivning

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan delge dig handlingar på detta sätt (förenklad delgivning) så länge ärendet pågår hos förvaltningen. Du är enligt lag skyldig att anmäla adressändring till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du gå igenom din post åtminstone en gång varannan vecka. Är du förhindrad att göra det, till exempel vid semesterresa. Anmäl då det i förväg till miljö- och byggnadsförvaltningen så vi kan ta hänsyn till det vid delgivningen.

Om delgivning inte kan ske på ovan angivet sätt på grund av att varken den till förvaltningen uppgivna adressen eller folkbokföringsadressen är riktig kan du komma att delges genom annons i Post- och inrikes tidningar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan skicka handlingar för delgivning på annat sätt. Detta kan bland annat innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Återställ
Hjälp oss bli bättre