Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-04

Anslag, Kommunfullmäktige

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2017-12-29.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-28

Paragrafer

147-150

Avpubliceras

2018-01-19

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Medborgarservice

Sekreterare

Shkelqim Istrefi

Återställ
Hjälp oss bli bättre