Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-02-13

Anslag kommunfullmäktige 2018-02-08

Sammanträdets protokoll har justerats 2018-02-12

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Paragrafer

1-26

Avpubliceras

2018-03-01

Förvaringsplats för protokoll

Medborgarservice kommunhuset, Henån

Sekreterare

Ulrika Swedenborg


Återställ
Hjälp oss bli bättre