Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-03-12

Anslag kommunfullmäktige 2018-03-08

Sammanträdets protokoll har justerats 2018-03-12

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-08

Paragrafer

28-40

Avpubliceras

2018-04-03

Förvaringsplats för protokoll

Administrativa enheten, Kommunhuset, Henån

Sekreterare

Ulrika Swedenborg


Återställ
Hjälp oss bli bättre