Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-02

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2017-12-27

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2017-12-27

Paragrafer

Personärende § 1390

Avpubliceras

2018-01-24

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

Återställ
Hjälp oss bli bättre