Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-03-02

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-03-02

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2018-03-02

Paragrafer

Personärenden § 1044-1046

Avpubliceras

2018-03-26

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

Återställ
Hjälp oss bli bättre