Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-11

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-01-11

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2018-01-09

Paragrafer

1-7
Personärenden § 1001-1007, 1009

Avpubliceras

2018-02-02

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

Återställ
Hjälp oss bli bättre