Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-09

Anslag, utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-01-09

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2018-01-09

Paragrafer

Personärenden § 1008

Avpubliceras

2018-01-31

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor omsorg

Sekreterare

Carin Persdotter

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre