Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-03-12

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-03-12.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

15-30

Avpubliceras

2018-04-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre