Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-12

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-01-11.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Paragrafer

1-3

Avpubliceras

2018-02-05

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor samhällsutveckling

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre