Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anslagstavla, officiell

Protokoll och andra tillkännagivanden anslås på kommunens officiella anslagstavla som finns i kommunhusets entré.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras eller skrivs under av ordföranden och en eller två justeringsmän, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat.

Efter justering sätts protokollet upp på kommunens officiella anslagstavla. Du hittar anslagstavlan i kommunhusets entré i Henån. Protokollet är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. 

Protokollet sitter uppe i tre veckor

Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Återställ
Hjälp oss bli bättre