Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Medborgardialog

Din möjlighet som medborgare till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en viktigare fråga för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Ta en stund för Svanesund och Kom i gång i Henån, två planarbeten för centrumutveckling pågår som ett pilotprojekt.

Vi har tagit fram riktlinjer för medborgardialog som ska beslutas av fullmäktige. Efter riktlinjerna är antagna kommer vi att ta fram rutiner för hur vi arbetar med medborgardialog.

Återställ
Hjälp oss bli bättre