Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Orust kommuns författningssamling OKFS

I vår författningssamling finns kommunens samlade styrdokument.

Styrdokumenten beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag. Exempel på styrdokument är

  • långtidsplaner
  • arbetsordningar
  • reglementen
  • delegeringsordningar
  • principbeslut

Du hittar också våra lokala stadgor, taxor och bidragsregler.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
2-0 30-dagarsregeln.pdföppnas i nytt fönster 11.2 kB 2016-05-17 14.53
2-1-1 Felparkeringsavgifter.pdföppnas i nytt fönster 12.6 kB 2016-05-17 14.53
2-1-2 Parkeringsavgifter.pdföppnas i nytt fönster 11.5 kB 2015-12-16 15.14
2-1-3 Taxa för kopiering.pdföppnas i nytt fönster 50.7 kB 2017-03-20 17.03
2-1-4a Sotningstaxa.pdföppnas i nytt fönster 250.5 kB 2015-11-02 13.40
2-1-4b Sotningstaxa (beslut).pdföppnas i nytt fönster 55.2 kB 2015-11-02 13.40
2-1-5 Avgifter för kommunal tillsyn av folköls- och tobaksförsäljningen.pdföppnas i nytt fönster 20.6 kB 2013-09-05 15.21
2-1-6 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.pdföppnas i nytt fönster 98.8 kB 2017-10-27 11.46
2-1-7 Taxa för vissa räddningstjänster.pdföppnas i nytt fönster 220.3 kB 2017-03-08 11.36
2-1-8 Avgifter för transporttillstånd.pdföppnas i nytt fönster 20.7 kB 2013-09-05 15.21
2-1-9 Hamn och båtplatstaxa 2017.pdföppnas i nytt fönster 71.8 kB 2017-03-15 14.08
2-1-10a Anläggningsavgifter och brukningsavgifter.pdföppnas i nytt fönster 53.8 kB 2017-03-20 10.09
2-1-10b Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).pdföppnas i nytt fönster 727.8 kB 2013-11-12 10.54
2-1-10c Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) (beslut).pdföppnas i nytt fönster 355.8 kB 2013-11-12 10.54
2-1-11a Renhållningstaxa.pdföppnas i nytt fönster 55.9 kB 2017-09-25 16.16
2-1-11b Destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhult.pdföppnas i nytt fönster 66.7 kB 2017-03-20 16.20
2-1-12 Slamtaxa.pdföppnas i nytt fönster 46.1 kB 2017-03-20 10.30
2-1-14 Tomtpriser (inkl. industritomt) inom Nösunds samhälle.pdföppnas i nytt fönster 21.2 kB 2013-09-05 15.23
2-1-15 Tomtpriser för industrimark samt avsteg från bestämmelser för fördelning av sjöbodar (20 st) på Käringön.pdföppnas i nytt fönster 21.7 kB 2013-09-05 15.23
2-1-17a Avgifter för arrende av mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor.pdföppnas i nytt fönster 41.3 kB 2013-09-05 15.23
2-1-18 Timavgift för planarbete.pdföppnas i nytt fönster 11.4 kB 2014-12-01 13.42
2-1-27 Fjärrvärmetaxa.pdföppnas i nytt fönster 285.9 kB 2017-08-16 13.21
2-1-28 Tillsynsavgift för försäljning av nikotinläkemedel.pdföppnas i nytt fönster 22.2 kB 2013-09-05 15.23
2-1-29 Tomtpris för industrimark.DOCöppnas i nytt fönster 98 kB 2017-09-25 16.44
2-1-30 Avgift för servitut för bergvärme.pdföppnas i nytt fönster 37.8 kB 2013-09-05 15.23
2-1-31 Taxa för boendeparkering.pdföppnas i nytt fönster 60.8 kB 2017-03-16 10.08
2-1-32 Taxa för husbilsparkering.pdföppnas i nytt fönster 61.6 kB 2017-03-16 10.11
2-2-1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdföppnas i nytt fönster 77.2 kB 2017-02-27 11.45
2-2-1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 1).pdföppnas i nytt fönster 81.6 kB 2017-02-27 11.45
2-2-1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 2).pdföppnas i nytt fönster 140.1 kB 2017-02-27 11.45
2-2-2 Taxa enligt plan- och bygglagen.pdföppnas i nytt fönster 305.5 kB 2017-03-02 11.10
2-2-6 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdföppnas i nytt fönster 84.1 kB 2017-02-27 11.45
2-2-7 Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 67.8 kB 2017-02-27 11.45
2-3-1 Barnomsorgstaxa.pdföppnas i nytt fönster 21.6 kB 2013-09-05 15.23
2-3-2 Avgift i kommunala musikskolan.pdföppnas i nytt fönster 29.8 kB 2016-05-17 14.56
2-3-3 Avgift för särskild prövning eller fyllnadsprövning inom det offentliga skolväsendet.pdföppnas i nytt fönster 20.7 kB 2013-09-05 15.23
2-3-4 Föreningsstöd. Regler och avgifter vid andrahandsuthyrning av Orust kommuns lokaler.pdföppnas i nytt fönster 341.2 kB 2017-06-30 13.25
2-3-4a Avgift för hyra av idrottslokaler 2017.pdföppnas i nytt fönster 98.5 kB 2017-06-30 13.38
2-3-5 Avgift för Pedagogisk lunch i grundskolan.pdföppnas i nytt fönster 24.1 kB 2013-09-05 15.23
2-3-6 Avgifter för deltagande i breddlägerverksamhet.pdföppnas i nytt fönster 20.2 kB 2013-09-05 15.23
2-3-7 Riktlinjer för avgifter vid deltagande i aktiviteter anordnade av Barn- och utbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 12 kB 2016-05-17 14.53
2-3-8 Avgifter för biblioteksverksamheten.pdföppnas i nytt fönster 16.4 kB 2017-06-28 09.48
2-4-1 Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg.pdföppnas i nytt fönster 192.2 kB 2016-01-22 10.30
2-4-4 Avgifter för hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner.pdföppnas i nytt fönster 56.4 kB 2013-09-05 15.23
2-4-4 Avgifter för hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner (bilaga).pdföppnas i nytt fönster 104.2 kB 2013-09-05 15.23
Återställ
Hjälp oss bli bättre