Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Orust kommuns författningssamling OKFS

I vår författningssamling finns kommunens samlade styrdokument.

Styrdokumenten beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag. Exempel på styrdokument är

  • långtidsplaner
  • arbetsordningar
  • reglementen
  • delegeringsordningar
  • principbeslut

Du hittar också våra lokala stadgor, taxor och bidragsregler.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
6-1-2 Riktlinjer för kommunstyrelsens offentliga sammanträden.pdföppnas i nytt fönster 12.8 kB 2016-05-17 14.54
6-1-3 Arkivreglemente.pdföppnas i nytt fönster 48.3 kB 2016-05-17 14.58
6-1-4 Livsmedelspolicy för Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 134.9 kB 2013-10-09 14.02
6-1-5 Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.pdföppnas i nytt fönster 173.8 kB 2017-06-26 11.57
6-1-6 Öppettider för kommunstyrelsens förvaltningar.pdföppnas i nytt fönster 26.6 kB 2016-05-17 14.58
6-1-7a Grafisk profil.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2013-09-05 15.27
6-1-7b Grafisk profil (beslut).pdföppnas i nytt fönster 7.3 kB 2013-09-05 15.27
6-1-8 Upphandlingspolicy.pdföppnas i nytt fönster 181.2 kB 2013-11-11 12.48
6-1-8 Upphandlingspolicy (bestämmelser för inköp och avrop).pdföppnas i nytt fönster 216.6 kB 2013-11-11 12.48
6-1-9 Regler för partistöd.pdföppnas i nytt fönster 86.6 kB 2014-12-01 15.05
6-1-10 Riktlinjer för flaggning.pdföppnas i nytt fönster 71.1 kB 2016-06-08 14.48
6-1-12 Benämningen Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 11.2 kB 2016-05-17 14.54
6-1-13 Policy för riskhantering i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 26.6 kB 2013-09-05 15.27
6-1-14 Regler för färdtjänst i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 58 kB 2013-09-05 15.27
6-1-15 Riktlinjer för bidrag till enskild väghållning inom Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 58.3 kB 2014-12-01 14.34
6-1-18 Bestämmelser för båtplatsköer.pdföppnas i nytt fönster 34.3 kB 2016-05-16 12.48
6-1-19 Bestämmelser för fördelning av sjöbodsplatser.pdföppnas i nytt fönster 55.2 kB 2014-01-27 15.04
6-1-20 Verksamhetsområde för småbåtshamnar.pdföppnas i nytt fönster 11.2 kB 2016-05-17 14.54
6-1-21 Jakträttsavtal på kommunens mark.pdföppnas i nytt fönster 29.2 kB 2016-05-17 14.55
6-1-22 Verksamhetsområden för VA (finns hos gatuing).pdföppnas i nytt fönster 11 kB 2016-05-17 14.55
6-1-23 Upplåtelse av kommunal mark inom tätorter.pdföppnas i nytt fönster 11.7 kB 2016-05-17 14.55
6-1-25 Kostnader för förättning avseende utvidgning av vägföreningarnas verksamhetsområde.pdföppnas i nytt fönster 20.3 kB 2013-09-05 15.27
6-1-25 Kostnader för förättning avseende utvidgning av vägföreningarnas verksamhetsområden (bilaga).pdföppnas i nytt fönster 37.2 kB 2014-12-01 15.14
6-1-27 Kvalitets- och nyckeltalshantering i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 61.9 kB 2013-09-05 15.27
6-1-29 Stadgar för Orust kommuns nya miljöstipendium.pdföppnas i nytt fönster 21.7 kB 2013-09-05 15.27
6-1-30 Riktlinjer för Kriskommunikation.pdföppnas i nytt fönster 201.5 kB 2013-09-05 15.27
6-1-31 Krisberedskap, delprogram.pdföppnas i nytt fönster 583.1 kB 2017-11-09 11.22
6-1-32 Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor.pdföppnas i nytt fönster 713.3 kB 2013-09-05 15.27
6-1-33 Riktlinjer för kommunikation.pdföppnas i nytt fönster 162.4 kB 2013-09-05 15.27
6-1-34 Handbok för Kommunikation.pdföppnas i nytt fönster 215.3 kB 2013-09-05 15.27
6-1-35 Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader.pdföppnas i nytt fönster 140.2 kB 2016-06-15 14.08
6-1-36 Regler för Föreningsstöd.pdföppnas i nytt fönster 130.2 kB 2017-03-20 16.04
6-1-37 Finanspolicy för Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 19.6 kB 2016-02-22 10.37
6-2-2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-04-24 08.59
6-2-2-1 Lokala föreskrifter för skydd av grundvattentäkter på Vindön inkl kartbilaga.pdföppnas i nytt fönster 396.9 kB 2017-04-24 11.31
6-2-3 Offentliga sammanträden i miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 30 kB 2016-05-17 14.56
6-2-5a Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.pdföppnas i nytt fönster 130.1 kB 2013-09-05 15.27
6-2-5b Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor (beslut).pdföppnas i nytt fönster 55.7 kB 2014-12-01 15.17
6-2-6 Policy för miljöanpassat båtupptag.pdföppnas i nytt fönster 58.9 kB 2014-12-01 15.16
6-2-7 Policy för enskilda avloppanordningar.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2017-06-29 11.36
6-3-2 Fristående interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor (beslut).pdföppnas i nytt fönster 48.3 kB 2016-05-17 14.38
6-3-10 Riktlinjer för skadeståndsansvar-krav avseende barn och ungdom.pdföppnas i nytt fönster 463.2 kB 2017-10-31 09.00
6-3-11 Riktlinjer för ersättning av skadade tillhörigheter avseende barn och ungdom.pdföppnas i nytt fönster 355.3 kB 2017-10-31 08.58
6-3-2 Fristående interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor.pdföppnas i nytt fönster 230.3 kB 2016-01-04 19.36
6-3-4 Regler för barnomsorgen.pdföppnas i nytt fönster 281.7 kB 2016-01-04 19.36
6-3-5 Riktlinjer för enskild barnomsorg.pdföppnas i nytt fönster 247.7 kB 2013-09-05 15.27
6-3-7a Regler för gymnasieelevers resebidrag och inackorderingstillägg.pdföppnas i nytt fönster 251 kB 2013-09-05 15.27
6-3-7b Regler för gymnasieelevers resebidrag och inackorderingstillägg (beslut).pdföppnas i nytt fönster 37.7 kB 2013-09-05 15.27
6-3-12 Riktlinjer för verksamhetsråden.pdföppnas i nytt fönster 194.2 kB 2017-10-09 11.13
6-3-14 Regler för Orusts Sparbanks kulturstipendium.pdföppnas i nytt fönster 12.9 kB 2014-12-01 15.24
6-3-15 Stadgar för Orusts kulturpris.pdföppnas i nytt fönster 51.1 kB 2013-09-05 15.27
6-4-1a Riktlinjer för insatser enligt LSS.pdföppnas i nytt fönster 358.8 kB 2013-09-05 15.27
6-4-1c Bostadstillägg för pensionärer.pdföppnas i nytt fönster 11.4 kB 2014-12-01 15.32
6-4-1b Riktlinjer för insatser enligt LSS (beslut).pdföppnas i nytt fönster 902.8 kB 2013-09-05 15.27
6-4-2 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.pdföppnas i nytt fönster 516.4 kB 2015-12-03 09.07
6-4-3 Riktlinjer för växelvård på korttidsboendet.pdföppnas i nytt fönster 12.1 kB 2016-05-17 15.00
6-4-4 Riktlinjer för sociala omsorgsnämndens offentliga sammanträden.pdföppnas i nytt fönster 12.9 kB 2016-05-17 14.56
6-4-5 Rutin för rapportering och anmälan Lex Sarah.pdföppnas i nytt fönster 132.3 kB 2013-09-05 15.27
6-4-7 Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter.pdföppnas i nytt fönster 97.7 kB 2013-10-23 14.26
6-4-8 Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen.pdföppnas i nytt fönster 249.2 kB 2014-12-01 15.36
6-4-9 Riktlinjer markanvisningar och exploateringsavtal.pdföppnas i nytt fönster 569 kB 2017-08-16 13.14
6-4-11 Tjänstegarantier Sociala omsorgsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 58.9 kB 2013-09-05 15.27
6-4-12a Tjänstebeskrivningar Handikappomsorgen.pdföppnas i nytt fönster 358.8 kB 2013-09-05 15.27
6-4-12b Tjänstebeskrivningar Handikappomsorgen (beslut).pdföppnas i nytt fönster 902.8 kB 2013-09-05 15.27
6-4-13 Riktlinjer styrdokument.pdföppnas i nytt fönster 337.2 kB 2017-06-28 10.48
6-4-14 Regler för Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdföppnas i nytt fönster 335.1 kB 2017-10-09 11.36
6-1-15 Riktlinjer för medborgardialog.pdföppnas i nytt fönster 347.5 kB 2017-11-16 11.45
Återställ
Hjälp oss bli bättre