Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Orust kommuns författningssamling OKFS

I vår författningssamling finns kommunens samlade styrdokument.

Styrdokumenten beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag. Exempel på styrdokument är

  • långtidsplaner
  • arbetsordningar
  • reglementen
  • delegeringsordningar
  • principbeslut

Du hittar också våra lokala stadgor, taxor och bidragsregler.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
7-1a Samordning, planer och budget.pdföppnas i nytt fönster 11.3 kB 2016-05-17 14.55
7-2 VA-strategi.pdföppnas i nytt fönster 349 kB 2016-06-28 13.08
7-3 IT-infrastrukturplan.pdföppnas i nytt fönster 653.5 kB 2016-04-27 15.16
7-5 Översiktsplan.pdföppnas i nytt fönster 11.4 kB 2014-12-01 15.43
7-7 Alkohol- och drogpolitiskt program.pdföppnas i nytt fönster 257.7 kB 2013-09-05 15.33
7-9 Plan för jämställdhet 2015-2017.pdföppnas i nytt fönster 218.7 kB 2016-02-12 09.39
7-20 Beredskapsplan Sociala omsorgsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 136.6 kB 2013-09-05 15.33
7-22 Biblioteksplan.pdföppnas i nytt fönster 806.6 kB 2016-02-24 14.10
7-11 Program för bostadsförsörjning.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2017-04-24 13.58
7-12 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål 2007.pdföppnas i nytt fönster 94.8 kB 2013-09-05 15.33
7-15 Miljövårdsplan.pdföppnas i nytt fönster 11 kB 2016-05-17 14.55
7-18 Naturvårdsplan.pdföppnas i nytt fönster 931.7 kB 2013-09-05 15.33
7-19a Kvinnofridsplan (kommunövergripande).pdföppnas i nytt fönster 89.8 kB 2013-09-05 15.33
7-19b Kvinnofridsplan (Sociala omsorgsförvaltningen).pdföppnas i nytt fönster 118.1 kB 2013-09-05 15.33
Återställ
Hjälp oss bli bättre