Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Orust kommuns författningssamling OKFS

I vår författningssamling finns kommunens samlade styrdokument.

Styrdokumenten beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag. Exempel på styrdokument är

  • långtidsplaner
  • arbetsordningar
  • reglementen
  • delegeringsordningar
  • principbeslut

Du hittar också våra lokala stadgor, taxor och bidragsregler.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
8-1-2 Riktlinjer för sociala medier.pdföppnas i nytt fönster 117.1 kB 2014-01-10 10.00
8-1-11a Samverkansavtal övriga förbund.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2017-10-31 09.30
8-1-11b Samverkansavtal med Lärarförbundet.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2017-10-31 09.30
8-1-3b Säkerhetsföreskrifter för förvaltning av IT-system.pdföppnas i nytt fönster 176.3 kB 2014-02-04 11.24
8-1-4 Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 64.6 kB 2013-09-05 15.38
8-1-5 Ordning för inkallande av ersättare.pdföppnas i nytt fönster 49.7 kB 2014-12-01 16.04
8-1-6a Ramavtal för flexibel arbetstid och arbetsplats.pdföppnas i nytt fönster 34.5 kB 2013-09-05 15.38
8-1-6b Kollektivavtal för flexibel arbetstid.pdföppnas i nytt fönster 470.6 kB 2013-09-05 15.38
8-1-7 Riktlinjer för bisysslor.pdföppnas i nytt fönster 51 kB 2015-09-01 11.29
8-1-8 Regler för uppvaktning av personal.pdföppnas i nytt fönster 15.2 kB 2014-12-01 17.09
8-1-9 Lönepolicy.pdföppnas i nytt fönster 70.4 kB 2013-09-05 15.38
8-1-10 Rehabiliteringspolicy.pdföppnas i nytt fönster 120.9 kB 2013-09-05 15.38
8-1-12 Policy och riktlinjer om distansarbete.pdföppnas i nytt fönster 156.7 kB 2013-09-05 15.38
8-1-13 Rekryteringspolicy.pdföppnas i nytt fönster 56.4 kB 2013-09-05 15.38
8-1-14 Riktlinjer för stipendium vid fritidsstudier.pdföppnas i nytt fönster 21.9 kB 2013-09-05 15.38
8-1-15 Chef i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 23.2 kB 2013-09-05 15.38
8-1-16 Ersättares yttranderätt.pdföppnas i nytt fönster 37.6 kB 2015-01-08 15.50
8-1-17 Riktlinjer för hantering av revisionens rapporter.pdföppnas i nytt fönster 35.4 kB 2013-09-05 15.38
8-1-18 Pensionsreglemente, förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 112.4 kB 2014-12-01 15.48
8-1-19 Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 113.3 kB 2015-08-19 09.06
8-1-20 Arvode till funktionärer vid allmänna val.pdföppnas i nytt fönster 73.1 kB 2013-09-05 15.38
8-1-21 Försäkringspolicy.pdföppnas i nytt fönster 78.5 kB 2016-06-01 16.04
8-1-22 Riktlinjer för undertecknande av skrivelser.pdföppnas i nytt fönster 22.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-23 Riktlinjer för resultatutjämningsreserv.pdföppnas i nytt fönster 130.8 kB 2014-01-17 14.45
8-1-24 Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda.pdföppnas i nytt fönster 21.1 kB 2013-09-05 15.38
8-1-25 Arbetsgivarpolitiskt program.pdföppnas i nytt fönster 194.2 kB 2016-03-11 09.10
8-1-26 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden.pdföppnas i nytt fönster 28.1 kB 2014-12-16 10.41
8-1-27 Kommunal information till minoritetspartier.pdföppnas i nytt fönster 11.5 kB 2016-05-17 14.55
8-1-28 Riktlinjer för investeringar.pdföppnas i nytt fönster 115.2 kB 2014-12-01 15.53
8-1-29 Policy mot korruption.pdföppnas i nytt fönster 29.8 kB 2014-12-01 08.14
8-1-30 Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter.pdföppnas i nytt fönster 105.8 kB 2014-12-01 15.55
8-1-31 Arbetsmiljöpolicy.pdföppnas i nytt fönster 96.5 kB 2013-09-05 15.38
8-1-32 Arkivbeskrivning för kommunens revisorer.pdföppnas i nytt fönster 32.1 kB 2013-09-05 15.38
8-1-33 Dokumenthanteringsplan för kommunens revisorer.pdföppnas i nytt fönster 27.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 62.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-36 Förslagsverksamhet i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 42.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-38 Systematiskt arbetsmiljöarbete.pdföppnas i nytt fönster 229.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-39 Övergripande Risk- och sårbarhetsanalys.pdföppnas i nytt fönster 449.9 kB 2016-05-09 11.01
8-1-40 Policy för riskhantering i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 65.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-41 Policy för persontransporter och fordonshantering.pdföppnas i nytt fönster 108.8 kB 2013-09-05 15.38
8-1-43 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 42.2 kB 2013-09-05 15.38
8-1-44 Riktlinjer för intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster 88.6 kB 2014-12-01 16.02
8-4-1 Handlingsplan vid hot eller våldssituationer (Vård- och omsorg, handikappomsorg).pdföppnas i nytt fönster 82.4 kB 2013-09-05 15.38
8-4-2 Handlingsplan vid hot eller våldssituationer (Individ- och familjeomsorg).pdföppnas i nytt fönster 95.5 kB 2013-09-05 15.38
8-4-3 Dokumenthanteringsplan för Förvaltningsområde omsorg.pdföppnas i nytt fönster 514.2 kB 2015-02-23 12.32
8-5-1 Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 31.3 kB 2013-09-05 15.38
8-6-1 Policy för hantering och granskning av årsräkningar.pdföppnas i nytt fönster 43.2 kB 2013-09-05 15.38
8-6-2 Arvodesnormer för förmyndare, god man och förvaltare.pdföppnas i nytt fönster 57.3 kB 2013-11-27 11.22
8-1-37 Handbok om ärendeprocessen i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 862.9 kB 2016-06-02 14.38
8-6-3 Riktlinjer för Intraprenad som driftsform i Orust kommun.pdföppnas i nytt fönster 384.5 kB 2017-06-29 14.20
8-1-1 Ekonomistyrningsprinciper.pdföppnas i nytt fönster 120.7 kB 2017-11-09 13.09
Återställ
Hjälp oss bli bättre