Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunens kvalitet i korthet KKiK

Tabeller över Kommunens kvalitet i korthet KKiK 2015 där du kan se Orust resultat över tid och jämförelse med riket.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett jämförelseprojekt med fokus på kvalitet och effektivitet. Sammanställningen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med de cirka 225 av Sveriges kommuner som valt att delta i projektet.

Vill du göra mer jämförelser kan du använda Kolada, kommun och landstingsdatabasen.

I tabellerna används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner som lämnat uppgifter efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg.

Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Färgsättningen visar om det är ett bra eller dåligt resultat jämfört med andra men visar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Det kan vara dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra och tvärtom.

* Bättre än medelvärde för de tre senaste åren
# Bättre än medelvärde för de två senaste åren

KKIK presentation SOLTAK

Kommunerna i SOLTAK bestående av Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö presenterar i en broschyr ett urval av KKiK-måtten från 2015 års mätning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre