Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utvecklingsarbete Våld i nära relation

Utvecklingsarbetet handlar om utbildningsinsatser, framtagande av rutiner och att det finns skydd och stöd för våldsutsatta och insatser för våldsutövare är centrala delar i arbetet.

Hjälp för dig som är utsatt eller anhörig

Akut hjälp

Våld i nära relationer

Orust kommun har sedan 2006 arbetat på olika sätt med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer.

I juni 2015 antog Kommunfullmäktige en reviderad övergripande plan mot våld i nära relationer i enlighet med senaste forskning och styrdokument.

Visionen är att Våld i nära relationer skall upphöra på Orust och planen fokuserar på följande insatsområden:

  • Stöd och hjälp
  • Information
  • Kartläggning
  • Utbildning, kompetenshöjning
  • Våga fråga
  • Samverkan, samordning
  • Förebyggande insatser

Relaterad information

Vill du veta mer

Regeringen, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) samt flera andra har mer information om Våld i nära relation.

Återställ
Hjälp oss bli bättre